قوانین و مقررات استفاده از سامانه

- مسئوليت درست وارد کردن اطلاعات ثبت نامي و حفظ آنها به منظور استفاده از سامانه بر عهده شماست و نبايد آن را در اختيار هيچ فرد ديگري قرار دهيد.

- صحت و سقم اطلاعات درج شده در سامانه و به تبع آن مسئوليت صدور گواهينامه ناصحيح نيز بر عهده شما خواهد بود.

- اين سامانه به منظور برگزاري آزمون در اختيار شما قرار داده شده و استفاده از آن و مطالب و منابع آن به هر نحو و منظوري در ساير موارد خلاف قانون و شرع بوده و پيگرد قانوني خواهد داشت.

- فعاليت شما در اين سامانه در هر ساعت از شبانه روز قابل پيگيري است و به مديران سامانه گزارش داده مي شود.

--- پايان ---